Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 58. Trận chiến Tam Hiệp [2]

Lai lịch của Miêu gia trại DưƠng Thông đã từng nghe Đoàn Nhị nói qua, Miêu gia trại ở dãy Miêu lãnh Quý Châu, nơi đa số người Miêu đời ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 57. Trận chiến Tam Hiệp

Ngày hôm sau, Giản trưởng lão và Dương Thông rời khỏi tửu lầu ra bờ sông mướn một chiếc thuyền khởi hành xuôi về hướng hạ du, chủ thuyền là ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 56. Phong ba ở Thanh Thành [3]

Tối đó, mọi người ăn cơm rồi đều đi ngủ sớm, Giản trưởng lão và Dương Thông mặc đồ dạ hành vào rón rén ra khỏi tửu lầu, nằm phục ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 55. Phong ba ở Thanh Thành [2]

Lại nói đến Dương Thông được mọi người khiêng về tới tửu lầu Túy Bát Tiên đem về phía sau vườn lúc đó mới tỉnh lại, y phát hiện mình ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 54. Phong ba ở Thanh Thành

Dương Thông và Hạ Mẫn đi dọc theo con đường núi đi chừng được nửa tiếng đồng hồ bèn xuống tới chân núi Thanh Thành, hai người bấy giờ đã ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 53. Bảo tàng trong hang động

Chỉ thấy bên trong vừa rộng vừa lớn, vách đá chính là dùng những khối đá hai trăm cân chất chồng lên, bên ngoài vì có rong rêu mọc đầy ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 52. Tuyệt cảnh phùng sinh [3]

Hạ Mẫn thấy con khỉ già chạy mất tiêu bóng hình chẳng biết làm sao đành phải quay lại, bấy giờ Dương Thông đã hôn mê đi mất, Hạ Mẫn ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 51. Tuyệt cảnh phùng sinh [2]

DưƠng Thông và Hạ Mẫn bị chưởng lực của ba gã áo đen thình lình bức lại đánh rớt hai người xuống vực sâu, chỉ nghe hai bên tiếng gió ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 50. Tuyệt cảnh phùng sinh

Núi Thanh Thành nằm ngày huyện Quán vùng phụ cận của Thành Đô, Dương Thông mua lấy con ngựa, hai người bèn chạy đến núi Thanh Thành, còn chưa tới ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 49. Vào núi Thanh Thành ban đêm [3]

Hai người đi đến trước một tòa lầu nhỏ trong khuôn viên, chỉ thấy có hai đại hán thỏng tay đứng trưỚc cửa, phía trước phía sau cũNg đều có ...
Scroll Up