Văn Quang Với “Những Người Muôn Năm Cũ”

Văn Quang Với "Những Người Muôn Năm Cũ"
Những người muôn năm cũ. Hai mươi năm văn học miền Nam 1954-1975 đã có bao nhiêu khuôn mặt đã thành người của muôn năm cũ? Những khuôn mặt ấy ...

Đọc “Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác” Của Nhà Văn Nhật Tiến

Đọc "Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác" Của Nhà Văn Nhật Tiến
Nhà văn vẫn đứng ngoài nắng. Nhà văn Mai Thảo đã nhận định về một chân dung đã có tới hơn 60 năm cầm bút là nhà văn Nhật Tiến ...

Hồ Trường An, tác giả tác phẩm

Hồ Trường An, tác giả tác phẩm
Hồ Trường An là một tác giả có sức sáng tác sung mãn và liên tục có mặt trong cả 20 năm văn học miền nam và hơn 30 năm ...

Tô Thùy Yên, chân dung muôn đời thi sĩ

Tô Thùy Yên, chân dung muôn đời thi sĩ
Tháng 2, 1987, ở xứ người, đọc Anh Hùng Tận, đọc Qua Sông. Có một liên tưởng nào của một người lính trẻ lái xe xuôi ngược trên freeway Nam ...

Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương

Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương
Sau năm 1975, một chủ trương rõ rệt của những người vừa chiếm Sài Gòn là phải bằng mọi giá bôi xóa và chấm dứt những thành quà của hai ...

Hai mươi năm văn học miền Nam: phỏng vấn nhà thơ Nguyên Sa

Hai mươi năm văn học miền Nam: phỏng vấn nhà thơ Nguyên Sa
Nhà thơ Nguyên Sa từ trần vào ngày 18 tháng tư năm 1998 đến nay là đúng 20 năm. Nhưng thơ của ông thì không cũ tuổi và lúc nào ...

Tháng Tám, tưởng niệm văn-thi-họa sĩ Tạ Tỵ

Tháng Tám, tưởng niệm văn-thi-họa sĩ Tạ Tỵ
Tạ Tỵ họa sĩ. Tạ Tỵ nhà văn. Tạ Tỵ thi sĩ. Một chân dung nghệ sĩ đa dạng. Một vóc dáng tác giả lừng lẫy. Sự nghiệp văn chương ...

Vũ Hoàng Chương, ngôi bắc đẩu của thi ca Việt Nam

Vũ Hoàng Chương, ngôi bắc đẩu của thi ca Việt Nam
Có một bài thơ được truyền khẩu như là chứng tích của một thời thế đảo điên. Có một thi sĩ, cả đời chỉ muốn làm thơ ca tụng tình ...

Tháng Giêng tưởng niệm ‘thi sĩ Mai Thảo’

Tháng Giêng tưởng niệm 'thi sĩ Mai Thảo'
Thuở sinh thời, nhà văn Mai Thảo viết Tháng Giêng Cỏ Non. Từ ngày 10 tháng Giêng năm 1998, là ngày ông từ trần, tới nay là mười lăm năm ...

Nguyễn Xuân Hoàng, vài nét về Tác giả & Tác phẩm

Nguyễn Xuân Hoàng, vài nét về Tác giả & Tác phẩm
Thời đại của Nguyễn Xuân Hoàng là một thời thế đặc biệt. Ở đó, đầy những biến cố từ thuở kháng chiến chống Pháp, đến thời đệ nhất, đệ nhị ...