Mỹ Học Của Mai Thảo

Mỹ Học Của Mai Thảo
Một biến cố lịch sử lớn lao trong một nước bao giờ cũng gây nhiều đảo lộn trong hoàn cảnh sống của người dân. Hiệp định Genève ký kết vào ...

Mỹ học về thân xác trong thơ Nguyên Sa

Mỹ học về thân xác trong thơ Nguyên Sa
Thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư. {Bây giờ} Qua hai câu thơ đó Nguyên Sa đã diễn tả tâm ...
Scroll Up