Viết Với Thân Xác Như Túy Hồng

Viết Với Thân Xác Như Túy Hồng
Trước khi văn học miền Nam hình thành, đã có hai nhà văn nữ được độc giả biết đến : Nguyễn Thị Vinh và Linh Bảo. Nguyễn Thị Vinh là ...

Nguyễn Đình Toàn Và Nghệ Thuật Làm Mới Tiểu Thuyết

Nguyễn Đình Toàn Và Nghệ Thuật Làm Mới Tiểu Thuyết
Đề tài rời xa Hà Nội, rời xa quê hương miền Bắc, ngày đất nước chia đôi do hiệp định Genève ký kết năm 1954, đã đi vào âm nhạc ...

Mỹ Học Của Mai Thảo

Mỹ Học Của Mai Thảo
Một biến cố lịch sử lớn lao trong một nước bao giờ cũng gây nhiều đảo lộn trong hoàn cảnh sống của người dân. Hiệp định Genève ký kết vào ...

Mỹ học về thân xác trong thơ Nguyên Sa

Mỹ học về thân xác trong thơ Nguyên Sa
Thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư. {Bây giờ} Qua hai câu thơ đó Nguyên Sa đã diễn tả tâm ...
Scroll Up