bài 04.04

thơm mùi mận chín
mùi dã quỳ
mùi sương mùi khói
mùi ruộng đồng mùi lúa chín
tôi như gã trai mới lớn
đến tận bây giờ

 

hố – cầu

tay thì đào hố
miệng nói bắt cầu
nói xạo bà cố
tay đào càng sâu

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận