Bắt đầu bàn tay nâng trái cấm
Loài người từ đó biết khổ đau

Bắt đầu từ một ngày vỡ giọng
Chú dế buồn tiếng hát gửi về đâu?

Bắt đầu từ mặt-trời-môi-đỏ
Đọng lại thành nỗi nhớ đêm sâu
Bắt đầu từ mắt em đắm đuối
Trăm năm sau tưởng tiếc nụ hôn đầu

Bắt đầu tiếng thủy tinh chạm cốc
Nghe chia ly bè bạn cuối con tàu

Ngõ hạnh tôi, em bắt đầu bước lại
Cây đau thương cũng từ đó… bắt đầu.
 

Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận