ca dao hậu hiện đại

em là con gái sài gòn
không đi tải đạn như đồn nghe chưa
em là con gái gò dưa
không đi tải đạn như xưa nó đồn
cha căng chú kiết rất ồn
thân như đuốc sống vẫn còn chạy xa
con người đâu phải là ma
những em tuổi nhỏ rất là siêu nhân

12.01.2022

 

thế hệ tương lai

sài gòn ơi hỡi sài gòn
bờ sông thạch hãn có còn nằm bên
tiền đường nước chảy lênh đênh
tiền giang cũng vây chảy trên tiền đường

12.01.2022
Huỳnh Minh Lệ

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận