Cận thí thượng Trương thủy Bộ

朱慶餘  近試上張水部

1   洞房昨夜停紅燭  Động phòng tạc dạ đình hồng chúc
2   待曉堂前拜舅姑  Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô
3   妝罷低聲問夫婿  Trang bãi đê thanh vấn phu tế
4   畫眉深淺入時無  Họa mi thâm thiển nhập thời vô

Chú thích:

Trương Thủy bộ: là Trương Tịch, làm Thủy bộ lang trung

Dịch Ý:

Thi nhân tả cái cảm tình ban đầu lúc còn mới về nhà chồng, mượn để nói cảm tình của mình (trước khi đổ tiến sĩ). Dịch quẻ Truân, Soán: cương nhu thủy giao nhi nan sinh, động hồ hiểm trung. Vạn sự khởi đầu nan. Cái e ấp, ngượng ngùng, cái cảm tình lúc ban đầu, là cái cảm giác vi diệu của con ngườị Khó khăn mà không trở ngạị Qua cái đó rồi thì chẳng còn gì để nói nữa nhĩ.

1. Hôm qua là đêm động phòng ngọn nến đỏ đã cháy hết
2. Chờ đến lúc trời sáng ra nhà ngoài bái lạy cha mẹ (chồng)
3. Trang điểm xong khẻ cất tiếng hỏi chồng
4. Mày tô đậm nhạt có hợp thời không

Bản dịch
:

Trần Trọng San

Động phòng tắt ngọn đuốc hoa
Sớm mai lên trước mẹ cha lạy mừng
Tô xong nàng khẻ hỏi chồng
Nét mày đậm nhạt được không hỡi chàng

Trần Trọng Kim

Động phòng đèn tắt hôm qua
Sáng ngày đợi lạy mẹ cha trên giường
Điểm trang xong sẻ hỏi chàng
Lông mày đậm nhạt của nàng vừa chưa

Witter Bynner

Out go the great red weđing-chamber candles.
Tomorrow in state the bride faces your parents.
She has finished preparing; she asks of you meekly
Whether her eyebrows are painted in fashion.

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận