chẳng sao

sài gòn nước ngập lung tung
chẳng sao, nhà tớ chỉ dùng xe hơi
bây giờ trộm cướp như rươi,
chẳng sao, nhà tớ có người bảo kê
học hành tốn kém thấy ghê
chẳng sao, tớ thấy ô kê thôi mà
con tớ cho đi học xa
cho nên chuyện đó cho qua cho rồi
ốm đau trái gió trở trời
chẳng sao, nhà tớ được mời qua sing

16.09.2015

 

bia

bia nào thì cũng là bia
bia này bị kiểm, bia kia quắp cần
bia nào lưu đến muôn năm
ấy là bia miệng nhân dân, nhớ giùm!

15.09.2015

 

đà điểu

thì thôi, cứ như vậy đi
vùi đầu xuống cát có chi mà buồn
như loài đà điểu mấy hôm
không nghe không biết không dòm cho xong

16.09.2015

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận