Tôi muốn viết cho em những bài hát
Bởi vì ngoài chúng, tôi đâu thể làm gì khác
Cho tình yêu của tôi
Cho niềm vui của tôi và nỗi chờ mong của tôi
Những bài hát không phải biểu hiệu của tình yêu
Chúng chỉ đem lại cho đời tôi một ý nghĩa mới
Chúng chỉ đem lại cho đời em một ý nghĩa nhỏ
Như đường bay của những con chim nhạn
Điều quan trọng không phải là những cái tin chúng đem đến
Mà ở cách chúng bay lượn.

 
Quốc Bảo
(26/08/2018)

Nguồn: http://quocbaomusic.com/chim-nhan/

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image