Bá Vương Thương – Hồi 14. Hồn Bay Bổng Phương Trời Xa

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Đinh Hỷ nói : - Trong kế hoạch của hắn, các ông đáng lý ra ...

Bá Vương Thương – Hồi 13. Đoạn Tháp Đoạn Hồn

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Một cái đèn lồng, dùng que bằng trúc cắm xiêng lên, que trúc cắm vào ...

Bá Vương Thương – Hồi 12. Đại Bảo Tháp

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mệnh vận là thứ gì? Mệnh vận không phải là sợi dây ma quái sao, ...

Bá Vương Thương – Hồi 11. Sợi Phi Sách Ma Quái

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Đinh Hỷ quả thật đã đi rồi! Y quả thật đã bỏ đi, không những ...

Bá Vương Thương – Hồi 10. Nút Thắt Mở Không Ra

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười ba tháng năm, ngày cúng tế Thiên Đế. Y còn có một người bạn ...

Bá Vương Thương – Hồi 9. Bách Lý Trường Thành

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Cỗ xe ngựa còn đang đứng đợi phía ngoài, nhưng gã đánh xe đã đi ...

Bá Vương Thương – Hồi 8. Hung Thủ Thiên Tài

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Một bên miếu ni cô tại sao lại có miếu Thổ địa? Miếu Thổ địa ...

Bá Vương Thương – Hồi 7. Con Đường Này

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Lên núi dễ, xuống núi cũng không khó. Mặt trời còn chưa lặn xuống bên ...

Bá Vương Thương – Hồi 6. Bí Mật Trong Sáu Lá Thư

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Ánh tà dương khắp bầu trời. Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đi dưới ánh ...

Bá Vương Thương – Hồi 5. Biến Hóa Lạ Kỳ

Bá Vương Thương là cuốn số 5 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Gió rít mang theo kình phong, lạnh muốn buốt xương. Có ai biết được, nóng ...