Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 11. Thà Phụ Các Hạ, Không Phụ Bản Nhân

Cô đối với lòng nhiệt thành và quan tâm của y, cũng yêu mến như thiêu thân yêu lữa vậy. Cô cảm thấy Hà Bình đang đi mạo hiểm. ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 10. Thà Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Bản Môn

Mất đi còn thống khổ hơn là trước giờ chưa có, không những vậy, còn thống khổ hơn nhiều lắm. Hà Phú Mãnh ngồi trên chiếc ghế lớn có thêu ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 9. Thà Phụ Bản Môn, Không Phụ Thiên Hạ

Nhịn đau còn khó nhịn bằng nhịn nhục, nhưng nhịn nhục lại khó chịu hơn nhịn đau. Lâm Vãn Tiếu đã từng bị thụ nhục nhã. Ô nhục. Do đó ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 8. Đăng Phong Tuyệt Đỉnh Ngã Đích Thiên

"Chí Tôn Vô Thượng Hà Tất Hữu Ngã, lão nhân gia là kẻ rất anh minh, rất biết cách dùng người; " Hà Bình lại hỏi lần nữa, "Anh ở ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 7. Thiên Đăng Tuyệt Đỉnh Ngã Vi Phong

Chiến Tăng là một kẻ mang ơn báo ơn, có thù báo thù, ân oán rõ ràng minh bạch. Hà Bình thì là kẻ hiệp nghĩa, có thể nhẫn nhục ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 6. Đức Thi Sảnh Hà Phú Mãnh

Hà Phú Mãnh là một người trước giờ không chịu lãng phí thứ gì: tinh thần, tinh lực, tinh dịch; lão ngồi tư thế vô cùng oai phong, nhưng lại ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 5. Tam Thập Thất Trừu Nhị Thập Cửu Tống

Cô gặp y, như mây trôi nổi qua khoảng trời xanh giữa mặt hồ. Những ngày đó, cô biết, trong đám Hạ Tam Lam nếu như còn thừa một kẻ ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 4. A Nhĩ Bá Sử Nặc

Cô đụng phải y, bèn giống như con lạch chảy vào trong dòng nước xoáy. Y vì cô mà đã đánh cũng không ít trận, đã làm cũng không ít ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 3. Tứ Thập Nhất Ức Ngũ Thập Thất Phục

Câu nói ấy có cái lực lượng của một ngọn lửa man dã đang bốc cháy lên. "Mi có muốn lấy cô ta làm vợ không ?" Hà Phú Mãnh ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 2. Hà Bình Tay Đả Bảo Bất Bình

"Tại sao lại kêu một gã con nít nhẹ dạ nhất trên trần đời này đi làm cái nhiệm vụ trọng yếu nhất này ! ?" Đấy là mười năm ...