Đa Tình Hoàn – Hồi 9. Thù Hận

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Không có tiếng gõ cửa, cửa đã bị đẩy ra. Cát Đình Hương chầm chậm ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 8. Chém Giết Tơi Bời

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Màn đêm đã buông xuống. Cát Đình Hương đi trên hành lang, đèn hành lang ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 7. Ám Sát

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Thương Hương đường là một trang viện rất lớn, từng lớp từng lớp nhà, không ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 6. Trong Mật Thất Bàn Chuyện Bí Mật

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Ánh đèn đang dao động, có phải là gió không? Gió ở đâu ra? Eo ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 5. Mật Mưa

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Sau hoàng hôn, Tiêu Thiếu Anh còn chưa ngủ, nhưng đã say khước. Lần này ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 4. Hỏi Cung

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Kim Ty giáp hộ thân là một thứ tơ mềm luyện bằng chất kim thuộc ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 3. Kẻ Giết Người

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Tiêu Thiếu Anh lại say nữa. Lần này y say ở Lão Hổ lâu, nằm ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 2. Mộ Hoang Trong Mưa Bão

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Tiếng sét nổ đùng, ánh chớp lóe lên sáng cả một vùng loạn thạch có ...

Đa Tình Hoàn – Hồi 1. Đa Tình Công Tử Không Dư Hận

Đa Tình Hoàn là cuốn số 4 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Đêm, đêm đã khuya lắm. Hai cái vòng lóng lánh màu bạc dưới ánh đèn ...