Khổng Tước Linh – Hồi 6. Không Phải Kết Cuộc

Khổng Tước Linh là cuốn số 3 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Trên đời này có rất nhiều chuyện mình ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra, ...

Khổng Tước Linh – Hồi 5. Cố Nhân Tình Thâm

Khổng Tước Linh là cuốn số 3 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Bóng đêm lê thê mù mịt. Sương mù không biết đã hiện ra từ lúc ...

Khổng Tước Linh – Hồi 4. Mệnh Vận

Khổng Tước Linh là cuốn số 3 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Danh gia đao pháp, kiếm pháp, thường thường cho rằng dùng song đao song kiếm ...

Khổng Tước Linh – Hồi 3. Song Song

Khổng Tước Linh là cuốn số 3 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Lại hoàng hôn! Dãy núi xa xa dưới ánh tịch dương chuyển từ xanh biếc ...

Khổng Tước Linh – Hồi 2. Nước Mắt Lãng Tử

Khổng Tước Linh là cuốn số 3 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Đêm, đêm trăng. Trăng sáng mông lung. Cao Lập thấp thoáng còn thấy được bóng ...

Khổng Tước Linh – Hồi 1. Năm Gã Thích Khách

Khổng Tước Linh là cuốn số 3 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Hoàng hôn. Cao Lập đứng dưới bóng tấm bảng hiệu chữ vàng “Trạng Nguyên Trà ...