Ly Biệt Câu – Hồi 9. Cửa Hầu Phủ Sâu Thẳm Như Biển

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Cửa khép hờ, ba người đẩy cửa bước vào. Gương mặt của Vương Chấn Phi ...

Ly Biệt Câu – Hồi 8. Ý Trời Như Đao

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mặt trời đang lên, chiếu vào con đường nhỏ gập ghềnh khó đi, cũng chiếu ...

Ly Biệt Câu – Hồi 7. Trước Và Sau Bình Minh

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Bình minh. Trong rừng mát lạnh và đầy mùi thơm cây cỏ ẩm ướt, trong ...

Ly Biệt Câu – Hồi 6. Một Chỗ Ám Nhiên Tiêu Hồn

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Khoái Đao đã tỉnh từ lâu. Dương Tranh vừa gõ cửa là y đã tỉnh ...

Ly Biệt Câu – Hồi 5. Chín Trăm Thạch Gạo

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Móng tay được nước sơn Phong Tiên hoa thoa đỏ chóe, màu sắc đặc biệt ...

Ly Biệt Câu – Hồi 4. Móng Tay Đỏ Chói

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Ánh đao loang loáng dưới ánh sao đêm, tên nhọn đang cương cứng trên dây ...

Ly Biệt Câu – Hồi 3. Cái Đêm Mưa Gió Bão Bùng

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Ánh tà dương đã tắt, trong cái làn ánh sáng mờ mờ trước khi màn ...

Ly Biệt Câu – Hồi 2. Gan Cùng Mình

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Lang nha bổng là thứ binh khí rất kiếm thấy trong giang hồ, nó rất ...

Ly Biệt Câu – Hồi 1. Không Thích Danh Mã Không Phải Anh Hùng

Ly Biệt Câu là cuốn số 6 trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mở Đầu - Tôi biết câu là một thứ vũ khí, đứng hàng thứ bảy ...