Ngao Mạn Và Thiên Kiếm – Hồi 3. Thiên Hạ Đại Trị Chính Là Thiên Hạ Đại Loạn

Không chừng cũng chính vì cái tính tình như thế của gã, do đó mà cái kiếp vận của gã đại khái cũng như là tầng này qua tầng khác, ...

Ngao Mạn Và Thiên Kiếm – Hồi 2. Không Dám Đi Sau Người Ta

Có điều không lâu sau đó, tôi lại bị làm cho mơ hồ hoang mang. Bởi vì gã lại ra làm quan. Tôi đã nghe chuyện gã từng cự tuyệt ...

Ngao Mạn Và Thiên Kiếm – Hồi 1. Không Dám Đi Trước Thiên Hạ

Bọn họ đều cho rằng cái gã này quá buồn cười. Đúng vậy. Cái năm gã vừa được bốn chục tuổi, còn chưa lấy vợ, bèn cặp trong nách một ...