Quyền Đầu – Hồi 14. Kết Cuộc

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười bốn tháng chín, trước hoàng hôn. Trời đẹp. Mặt trời đã ngã về hướng Tây, ...

Quyền Đầu – Hồi 13. Bí Mật Trong Chiếc Kiệu

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. - Giết! Chữ “giết” vừa buông ra, bốn gã đại hán mặc áo đen đeo đao ...

Quyền Đầu – Hồi 12. Giết Người Đền Mạng

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Kiếm đã rút ra, lưỡi kiếm còn đang nhỏ máu. Quyền đầu cũng đã nắm chặt ...

Quyền Đầu – Hồi 11. Không Còn Đường Đi

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười bốn tháng chín, sáng sớm. Trong đại sảnh, không có cửa sổ, cũng không có ...

Quyền Đầu – Hồi 10. Vua Của Lang Sơn

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười ba tháng chín, sau canh tư. Sương mù dày đặc. Tiểu Mã và Đặng lão ...

Quyền Đầu – Hồi 9. Hồ Thái Dương

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mỗi ngày lúc mặt trời lặn, tia nắng cuối cùng cũng chiếu trên mặt hồ đó ...

Quyền Đầu – Hồi 8. Mê Đường Lạc Lối

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười ba tháng chín, giữa trưa, trời đẹp, có lúc cũng nhiều mây. Ánh mặt trời ...

Quyền Đầu – Hồi 7. Nghi Vấn Trùng Trùng

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười ba thàng chín, sáng sớm. Trời có sương mù. Trong phòng ăn của khách sạn ...

Quyền Đầu – Hồi 6. Ác Chiến

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Có sinh mệnh là có dục vọng. Nhưng dục vọng cũng có nhiều loại, có thứ ...

Quyền Đầu – Hồi 5. Đánh Nhau Ban Đêm

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Sói đêm đã đến. Chỉ ở trong bóng tối mới chịu xuất hiện, dù là người ...