Nhất Định Không Được Chọc Đến Ta

Kinh hãi biết đến Đổ Ái Hoa Gã thiếu niên ấy sau ba lần đi lạc đường, đã giết đi mất bốn mạng. Bọn họ giữ cứng y lại đó, ...

Biến Mất Đi Một Đêm

Chúng tôi đã hết còn nhịn nổi. Chúng tôi bị bức phải tiến hành kế hoạch "Trừ Hại". "Trừ Hại" là tên đặt cho kế hoạch hành động, phải "trừ" ...

Giết Người Thân

Y muốn giết phụ thân của mình. Y đã nhất quyết tiến hành kế hoạch. Kế hoạch của y được mệnh danh là "Trừ Bạo". "Trừ" chính là hành động ...

Ngao Mạn Và Thiên Kiếm – Hồi 3. Thiên Hạ Đại Trị Chính Là Thiên Hạ Đại Loạn

Không chừng cũng chính vì cái tính tình như thế của gã, do đó mà cái kiếp vận của gã đại khái cũng như là tầng này qua tầng khác, ...

Ngao Mạn Và Thiên Kiếm – Hồi 2. Không Dám Đi Sau Người Ta

Có điều không lâu sau đó, tôi lại bị làm cho mơ hồ hoang mang. Bởi vì gã lại ra làm quan. Tôi đã nghe chuyện gã từng cự tuyệt ...

Ngao Mạn Và Thiên Kiếm – Hồi 1. Không Dám Đi Trước Thiên Hạ

Bọn họ đều cho rằng cái gã này quá buồn cười. Đúng vậy. Cái năm gã vừa được bốn chục tuổi, còn chưa lấy vợ, bèn cặp trong nách một ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 11. Thà Phụ Các Hạ, Không Phụ Bản Nhân

Cô đối với lòng nhiệt thành và quan tâm của y, cũng yêu mến như thiêu thân yêu lữa vậy. Cô cảm thấy Hà Bình đang đi mạo hiểm. ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 10. Thà Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Bản Môn

Mất đi còn thống khổ hơn là trước giờ chưa có, không những vậy, còn thống khổ hơn nhiều lắm. Hà Phú Mãnh ngồi trên chiếc ghế lớn có thêu ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 9. Thà Phụ Bản Môn, Không Phụ Thiên Hạ

Nhịn đau còn khó nhịn bằng nhịn nhục, nhưng nhịn nhục lại khó chịu hơn nhịn đau. Lâm Vãn Tiếu đã từng bị thụ nhục nhã. Ô nhục. Do đó ...

Chiến Tăng Và Hà Bình – Hồi 8. Đăng Phong Tuyệt Đỉnh Ngã Đích Thiên

"Chí Tôn Vô Thượng Hà Tất Hữu Ngã, lão nhân gia là kẻ rất anh minh, rất biết cách dùng người; " Hà Bình lại hỏi lần nữa, "Anh ở ...