Tuyết Đang Thiêu – Hồi 4. Tuyết Thiên Vũ Kiếm – Tuyết Địa Hỏa Quang

... Nước mắt nhĩ ? ... Lữa nhĩ ? ... Bao nhiêu thứ sáng chói trên đời này ? Không chừng lúc mặt trời đi xuống rồi, bao nhiêu thứ ...

Tuyết Đang Thiêu – Hồi 3. Tuyết Băng Thanh – Tuyết Tịch Mịch – Tuyết Đông

Lôi Tính Tính vung đao như gió, mỗi đao mỗi đao lước lên trên, đối phương tay trái kẹp lấy Lâm Vãn Tiếu, tay phải sử kiếm, chém ngược xuống, ...

Tuyết Đang Thiêu – Hồi 2. Tuyết Trên Bãi Tuyết

Trên đời này trọng sắc khinh bạn bè nhiều lắm thôi! Chẳng qua, thông thường những người trọng sắc khinh bạn bè đều biết mình không nên trọng sắc khinh ...

Tuyết Đang Thiêu – Hồi 1. Gương Mặt Ánh Lên Ý Tuyết Với Ánh Lửa

Bốn bề thật hoang lương, không những thế, còn lạnh lẽo. Khắp nơi một màn sương tuyết mỏng, cũng không dày lắm, có mấy hõm đất tích đầy tuyết, cành ...