Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 8. Bị Thương

... Nếu mà: lúc đối phó chiêu ngàn thứ lẻ một của y, Vi Thanh Thanh Thanh dùng kiếm chiêu Thiên Nhất thay vì đao chiêu Thiên Nhất để đối ...

Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 7. Bỏ Nhà Thì Phải Bước Ra Khỏi Nhà

Vi Thanh Thanh Thanh đi rồi, Hoài Âm Trương Hầu lập tức tụ họp mọi người lại mật nghị, sau đó chẳng để lại tiếng nào đã dẫn một bọn ...

Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 6. Vô Hạn Vô Hạn, Ôn Nhu Ôn Nhu, Tấm Lòng Tấm Lòng

Bọn họ tụ vào một nơi, thật là khoái lạc sung sướng. Nàng vẫn biết bọn bằng hữu bộ thuộc của chồng mình, vốn không tôn trọng gì mình lắm, ...

Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 5. Ôn Nhu Không Tính Làm Hại Nàng

Nàng lập tức phát hiện ra ngay, y không có ý định gì làm hại đến mình, không những vậy, còn cảm thấy như là y rất ôn nhu khôn ...

Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 4. Anh còn yêu em không ?

Y vội vã chạy lại đóng cửa sổ. Cửa sổ bị đạp tung, y bèn lấy màn treo lên, rồi đốt mấy cây đuốc lên. "Như vậy đã bớt lạnh ...

Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 3. Cực Mỹ Lệ Tức Là Cực Thống Khổ

Quýnh quá! Tức quá! Có điều chẳng ai dám làm gì cả! (Tổng đường chủ phu nhân đang nằm trong tay gã khốn kiếp kia mà!) Trương Cự Dương tức ...

Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 2. Thốc Ưng, Lão Thử Hoà Thượng

Vi Thanh Thanh Thanh nghe đến lúc này, đã hầu như nghe không muốn hết câu, nhịn không muốn nhịn nổi. (Tại sao muốn hại mình ?) (Tại sao muốn ...

Xin Mượn Phu Nhân Dùng Tạm – Hồi 1. Khoái Chiến Phong

Rốt cuộc y đã gặp phải tay cao thủ. Lúc y vừa cúi đầu xuống tính uống nước, bèn thấy trên mặt suối có một tầng mỏng màu sắc long ...