Tình Khúc Từ Công Phụng

Tình Khúc Từ Công Phụng
Mẫu bìa và phụ bản: Hoàng Ngọc Biên Chân dung Từ Công Phụng: phóng họa Bé Ký Tổ hợp GIÓ xuất bản, 5/1970 ...

Mười Bài Ca Ngợi Tình yêu

Mười Bài Ca Ngợi Tình yêu
Mai Thảo viết tựa Bìa: Hồ Thành Đức Phụ bản: Nguyên Khai Kẻ nhạc: Phạm Minh Cảnh Trình bày: Lê Thụy Du Đêm Màu Hồng xuất bản, 10/1970 ...