Nguyễn Xuân Hoàng – Người Đi Trên Mây

Nguyễn Xuân Hoàng – Người Đi Trên Mây
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có những tác phẩm xuất bản trước 1975. Ở ngoài nước, ông viết thêm bốn tác phẩm khác, gồm bộ "Người Đi Trên Mây", hai ...

Nguyễn-Xuân Hoàng, Văn và Tôi….

Nguyễn-Xuân Hoàng, Văn và Tôi….
Tháng 5 năm 2008 Cô bạn đến nhà chơi hỏi sao lâu quá không thấy tôi có tạp chí Văn mà chỉ có tạp chí Hợp Lưu thôi. Tôi trả ...

Căn Nhà Ngói Đỏ: Nguyễn Xuân Hoàng giữa trập trùng tiềm thức

Căn Nhà Ngói Đỏ: Nguyễn Xuân Hoàng giữa trập trùng tiềm thức
Nguyễn Xuân Hoàng, người thật, là một con người vui vẻ, ý tứ, kín đáo. Ít ra là trong lần duy nhất tôi gặp ông. Ngoài ra, tôi chỉ thỉnh ...

Ðời sống vẫn không ngừng chảy

Ðời sống vẫn không ngừng chảy
Phan Nhiên Hạo (PNH): Ba mươi năm kể từ 1975, anh vẫn sống đời sống của một người làm văn chương toàn thời gian: sáng tác và làm báo (tạp ...

Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng

Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng
1. Sử Mặc (SM): Chào nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Từ khi kế nhiệm tờ Văn của Mai Thảo (MT), nhiều người nhận thấy rằng mục Sổ Tay của NXH ...

Hoàng

Hoàng
Dẫn: Bài viết về Nguyễn Xuân Hoàng sau đây được viết khi được tin Hoàng lâm trọng bệnh. Tháng 4/2014 tôi đã gửi Hoàng đọc bài này, và anh có ...
Scroll Up