THỦ TƯỚNG PHỦ
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỌNG HÒA

Kính gởi: Đồng chí CHU ÂN LAI
Tổng Lý Quốc Vụ Viện
Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
tại BẮC KINH

Thưa Đồng Chí Tổng Lý,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng Lý rõ:

Chính phủ nước Việt nam Dân Chủ Cọng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

Chính phủ nước Việt nam Dân Chủ Cọng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể.

Chúng tôi xin kính gởi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng ./.

Hà-nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

(ký tên và đóng dấu)

PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính Phủ
Nước Việt nam Dân Chủ Cọng Hòa

 

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Scroll Up