mỗi ngày một cái áo dài
bao nhiêu phụ kiện lai rai đỡ buồn
mênh mông sóng vỗ hàm luông
bên bồi bên lở nước nguồn còn không ?

25.06.2019
Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận