Lý Bạch

Dạ tư
李白  夜思

床前明月光 Sàng tiền minh nguyệt quang
疑是地上霜 Nghi thị địa thượng sương
舉頭望明月 Cử đầu vọng minh nguyệt
低頭思故鄉 Đê đầu tư cố hương


Tám:

Ý nghĩ đi lòng vòng lang thang nhĩ. Lạnh lùng ánh trăng chiếu vàng vọt qua song cửa xuống mặt đất, ta có thể hình dung ra cái ảm đạm của đêm trăng. Thi nhân ngồi yên lặng trầm tư, nhìn lên trời, bây giờ mới nhận định rõ là ánh trăng. Cúi đầu bỗng dưng nhớ đến quê nhà. Ta không thấy sự liên hệ giữa ngẩng đầu cúi đầu và nhớ nhà, nhưng chính cái sự bất liên quan ấy cho ta thấy cái nhớ nhà đến đột ngột không gợi ý, phải chăng vì ánh trăng bàng bạc trên mặt đất ? hoặc vì cử động nhìn lên nhìn xuống ?

1. Trước giường ánh trăng sáng
2. Ngỡ là sương trên mặt đất
3. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
4. Cúi đầu nghĩ đến cố hương

 

Bản dịch:

Trần Trọng San

Trước giường ngắm ánh trăng sa
Trăng phơi mặt đất ngỡ là ánh sương
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng
Cúi đầu lại nhớ xóm làng ngày xưa

 

Trần Trọng Kim

Đầu giường chợt thấy bóng trăng
Mập mờ trên đất ngỡ rằng sương sa
Ngẩng đầu trông vẻ gương nga
Cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn

 

Khương Hữu Dụng

Nhìn trăng sáng trước giường
Trên đất ngỡ là sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

 

Tương Như

Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

Witter Bynner

So bright a gleam on the foot of my bed —
Could there have been a frost alreadỷ
Lifting myself to look, I found that it was moonlight.
Sinking back again, I thought suđenly of homẹ

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận