Lý Thương Ẩn

Dạ vũ ký bắc

李商隱  夜雨寄北

1   君問歸期未有期  Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
2   巴山夜雨漲秋池  Ba sơn dạ vũ trướng thu trì
3   何當共剪西窗燭  Hà đương cộng tiển tây song chúc
4   卻話巴山夜雨時  Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì

Chú thích:

Ba Sơn: ở huyện Thông Giang Tứ Xuyên

Tám:

Một “đêm mưa làm nhớ không gian” nhĩ ? Ở đây thi nhân “Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình anh nhớ ảnh, anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi“. Nhớ đến nổi phải tưởng tượng ra hình ảnh sẽ “đã” xảy ra để có cơ hội nhắc đến cái đêm “nay”, cái đêm sao mà … Tại sao mưa làm cho mình thêm khổ vì tương tư nhĩ ? Có lẽ không đi dạo được mà phải ở trong nhà, mùa thu, ban đêm, nhìn trời, nhìn dất, nhìn trước mắt, nghe tiếng đều đều tí tách như đếm thời gian; hỏi ai mà không … nhớ ? Ở đây không biết thi nhân đang nhớ bạn hay nhớ bồ ? Nghe Lý Thương Ẩn nổi danh tài tử, dan díu nhiều với các cô cung nữ, có lẽ đang nói đến người yêụ

1. Em hỏi ngày nào về, chưa biết ngày nào về
2. Dãy núi Ba sơn ban đêm mùa thu trời mưa nước đầy tràn ao
3. Chừng nào mới cùng nhau thắp nến ngồi bên song
4. Mà nói lại những lúc ngồi đây nhìn mưa ban đêm ở dãy Ba sơn

Bản dịch:

Trần Trọng San

Ngày về chưa biết bao giờ
Ba sơn mưa tối ao thu dâng đầy
Bao giờ khêu nến song tây
Cùng nhau kể chuyện mưa bay đêm nào

Khương Hữu Dụng

Bạn hỏi ngày về chưa định ngày
Non Ba mưa tối hố thu đầy
Bao giờ nối đuốc sang tây được
Kể chuyện đêm mưa chốn núi này

Tương Như

Ngày về khó hẹn cho nhau
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy
Bao giờ chung bóng song tây
Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm

Witter Bynner

You ask me when I am coming. I do not know.
I dream of your mountains and autumn pools brimming all night with the rain.
Oh, when shall we be trimming wicks again, together in your western window?
When shall I be hearing your voice again, all night in the rain?

 

Lê Khắc Tưởng

 

 
 
 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image