lỡ chạm sau lưng ngày
đêm vỡ òa
vỡ òa chùm nguyệt úa
đêm cửu trùng
chín tầng đêm, huyễn hoặc
tôi đặc quánh, đêm say
em vành môi ứa đỏ
tay vuốt bài tình ca
tôi nhặt những âm rời
vun đầy, vun đầy
đắp đầy, ngôi mộ lá.

đêm hấp hối, đêm ứa vàng đêm
đêm ôm chùng cung bậc
tiếng ca quạnh âm trùng
tôi tan,
tay tan vào bóng tối.

đêm mở không ra lời
hốt tàn, đêm bối rối
đêm chùng
ngoan
đáy vực
đêm rực cồn, đêm say.

Nguyễn Tư Phương
6/2021

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận