đoạn trường tân thanh

khúc ruột ngoài ngàn dặm
thương biết mấy cho vừa
còn khúc ngay trong bụng
lại chính là ruột thừa

 

chuyện ốc vít và bát phở

chuyện những cái ốc vít
là kinh tế vĩ mô
còn chuyện những bát phở
là kinh tế chạp phô

 
10.10.2014

 

dễ-khó

dễ như phố xá thành sông
khó như học ở lại lớp
dễ như nắn lại con đường
khó như nêu tên kẻ cắp

19.10.2014

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận