đoạn trường tân thanh (3)

ruột non nhắn với ruột thừa
ở yên đấy nhé đang mùa cách ly
dạo này đừng có về chi
khúc xa ngàn dặm ở lỳ muôn năm !

giữa mùa dịch,25.03.2020

hẹn giữa mùa dịch

bạn bè văn nghệ văn gừng
cà phê để đó mấy tuần cách ly
thơ văn cứ post lên face
hẹn nhau hết dịch một ngày vi vu

21.03.2020

tháng ba

tháng ba u ám rã rời
hai vì sao sáng trên trời bỏ đi
bao trùm dịch bệnh co vi
khắp nơi tang tóc lấy gì cho nhau

21.03.2020

test

ngày mai đi test mà âm
đạo vừa mừng rỡ nẩy mầm bốn phương
lỡ mà xui xẻo có dương
vật mình vật mẩy hết đường thối lui !

25.03.2020

Huỳnh Minh Lệ

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận