giống

thời của những xảo ngôn
có con giống con chồn
ăn con giống con vịt
ở dưới giống cái trôn

cầm cái giống cái súng
đưa chân giống chân cao
tóm lại đều trông giống
tầm bậy giống tào lao

02.10.2016

 

điều tra làm rõ

nhà chức trách hiện đang điều tra và làm rõ
tại sao trời đang nắng lại mưa
tại sao con gà mái đang đẻ mà bỏ ổ
và con gà trống khi không nổi hứng gáy buổi trưa?

nhà chức trách hiện đang điều tra và làm rõ
đồng sàng dị mộng là cớ làm sao?
tự dưng đi xâm mắt xanh và môi đỏ
và độ rày ngủ thường thấy chiêm bao!

03.10.2016

 

tháng mười

chiếc xe bò dốc, bụi mù
bụng căng quá khứ lưng gù mui cao
thời gian cỗ máy hư hao
tháng mười mưa muộn làm đau mặt đường

sớm nay ai kéo hồi chuông
nhặt khoan trầm bổng giấc suông mơ hồ
tỉnh rồi đầu óc ngây ngô
đưa tay dụi mắt mưa xô tháng mười

06.10.2016

 

ba câu

bao nhiêu rồi cũng chưa vừa
đến khi nấm đất lưa thưa cỏ vàng
giáo gươm rồi cũng đầu hàng

*

ngày hôm qua đến hôm nay
tro tàn một dúm thả bay vô cùng
bàn tay vô thủy vô chung

*

có ai còn nhớ An Tư
vào nơi gió cát thân như bụi hồng
một thân gìn giữ non sông

*

cánh tay phiên thuộc nối dài
hủ nho hủ nút đền đài khắp nơi
sừng tê mật gấu một thời

12.10.2016

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận