những tên hề mạt hạng
“hoa sữa nở tháng năm”
trời nóng như chảo lửa
nước mắt trong hờn căm
 
những tên hề đá cá
ngồi chiểm chệ vặt lông
dân khổ hơn con chó
thua con vịt chạy đồng
 
25.05.2019
Huỳnh Minh Lệ
 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận