hội làng

mấy lão tiên chỉ viết lại lịch sử của làng
dựng một thành hoàng
lập bàn thờ thắp nhang sì sụp khấn vái
sau đó chia nhau chỗ thịt
con trâu mà các tráng đinh đã thừa lệnh
đâm cổ trước đó
dân làng cũng sì sụp khấn vái
và ra về với chiếc bụng rỗng

08.06.2017

 

lễ hội đồ sơn

những nhà trâu học xứ mình
thật là thấu cảm tình hình của trâu
vốn là đồng loại đã lâu
cho nên mẫn cảm rất sâu trâu bò

05.07.2017

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận