kinh kỳ

chưa đi chưa biết kinh kỳ
muốn đi lại sợ bụi gì bụi ghê
bụi gì mặt ẩm mày ê
mắt sưng hum húm máu me đỏ lòm

13.11.2015

 

bụi đường

ngày xưa tam phủ kiêu binh
giết người như ngóe dân tình oán than
trịnh lê rồi cũng tiêu tan
bụi đường chương mỹ lan man hổm rày

12.11.2015

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận