Thư từ liên lạc xin các bạn hoặc gơỉ email trực tiếp về quenoi.com @gmail.com .