lút cán

bàn tay trót đã nhúng chàm
rửa đi rửa lại có làm sạch đâu
huống gì nhúng đã thật sâu
tim gan phèo phổi từ đầu đến chân !

 

quasimodo

thằng gù chết cháy trên lầu
hồi chuông chưa dứt kinh cầu chưa xong
dự mưu nấp dưới áo chùng
gác chuông đổ sụp lửa bùng tro than

 

21.04.2019
Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận