Mai Thảo viết tựa
Bìa: Hồ Thành Đức
Phụ bản: Nguyên Khai
Kẻ nhạc: Phạm Minh Cảnh
Trình bày: Lê Thụy Du
Đêm Màu Hồng xuất bản, 10/1970

PhamDinhChuong_TuyenTap12NgoiCaTinhYeu

0 Bình luận

Bình Luận