Cầm trái tim
trên tay
đá còn
rung nhịp thở
Nhìn trong đá
thấy ta
trụ thân
dòng nước la

Giữa trưa
ngồi nhìn sóng
chơi quanh
phiến đá già
Ðá mừng
quên mất tuổi
sóng ham chơi
quên về.

Ðông tàn
con thác lũ
trắng ầm
dòng tuyết tuôn
Em ngồi
tâm chánh niệm
đếm thầm
hơi thở
buông.

 

Nguyễn Tư Phương

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận