Bạch Cư Dị

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt

白居易  賦得古原草送別

1   離離原上草 Ly ly nguyên thượng thảo
2   一歲一枯榮 Nhất tuế nhất khô vinh
3   野火燒不盡 Dã hỏa thiêu bất tận
4   春風吹又生 Xuân phong xuy hựu sinh
5   遠芳侵古道 Viễn phương xâm cổ đạo
6   晴翠接荒城 Tình thúy tiếp hoang thành
7   又送王孫去 Hựu tống vương tôn khứ
8   萋萋滿別情 Thê thê mãn biệt tình

Tám:

Có sách cho rằng thi nhân ví cỏ với tiểu nhân, cháy hết rồi lại mọc rạ Tôi đọc bài này lại có cảm giác thi nhân cảm xúc màu xanh tươi tốt vô bờ vô bến của cỏ, nghĩ đến đã có lúc thấy đồng trống khô khan trụi lủi, cảnh ly biệt, lại làm liên tưởng đến sự thay đổi không ngừng của kiếp sống.

1. Rậm rì cỏ trên đồng bằng
2. Mỗi năm lại mỗi lần khô héo rồi tươi tốt
3. Lửa đồng thiêu không hết
4. Gió xuân thổi lại sinh sản ra
5. Mơn mởn từ xa xa, lấn ra mặt đường cũ xưa
6. Màu xanh mướt liền với bức thành hoang
7. Lại tiễn đưa khách quý đi
8. Xanh tươi chan chứa cả mối tình ly biệt

Bản dịch:

Tản Đà

Đồng cao cỏ mọc như chen
Khô tươi thay đổi hai phen năm tròn
Lửa đồng thiêu cháy vẫn còn
Gió xuân thổi tới mầm non lại trồi
Xa xa thơm ngát dặm dài
Thành hoang láng biếc khi trời tạnh mưa
Vương tôn đi lại tiễn đưa
Biết bao tình biệt đầm đía lướt theo

 

Trần Trọng Kim

Cỏ kia chằng chịt trên gò
Một năm thay đổi vinh khô một lần
Lửa đồng đốt chẳng trừ căn
Lại lên mơn mởn khi xuân trở về
Thơm xa ngào ngạt lối đi
Màu xanh lấp lánh tiếp kề thành hoang
Lại đưa du khách lên đường
Tốt tươi xiết nỗi đoạn trường phân ly

 

Witter Bynner

Boundless grasses over the plain
Come and go with every season;
Wildfire never quite consumes them —
They are tall once more in the spring wind.
Sweet they press on the old high-road
And reach the crumbling city-gatẹ…
O Prince of Friends, you are gone again….
I hear them sighing after you.

 

Lê Khắc Tưởng

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận