chiều ra ngồi quán lạ
ly cà phê đắng môi
mình ta ngồi quán lạ
thở hoài hơi thở khan !

chiều ra ngồi quán lạ
đốt trên môi nỗi sầu
tâm tư chừ khô cạn
chờ hoài ta chờ ai ?

chiều ra ngồi quán lạ
tim ngổn ngang nỗi sầu
mưa bay hoài mây cạn
đời ướt dầm người ơi !

chiều ra ngồi quán lạ
người về ta nào hay
nhìn ra khung cửa lạnh
mưa nhạt nhòa môi son !

chiều ra ngồi quán lạ
thấy đời mình chia hai
nửa bên nầy đã cạn
nửa kia rồi cho ai ?

chiều ra ngồi quán lạ
ta chào ta lặng thinh
chiều nay rời quán lạ
nắng tắt, tan bóng mình.

Nguyễn Tư Phương

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận