đời bây giờ còn ai đọc hán nôm
bà ve chai chắc mua vài ngàn một ký
quốc tử giám mấy con rùa say lúy túy
tấm bia nào cũng phải ngã nghiêng

sĩ tử bắc hà ghé quán nhật tân
uống vài xị ngắm sông hồng chảy xiết
chiều hồ tây anh ra đi biền biệt
đất phương nam mở cõi có gò đen

cái viện gì sách ông cha mục nát
anh u buồn đi quán hát với nhau
tình bơ vơ ông lam phương thua cuộc
để chiều nay anh tuấn ngọc phải càu nhàu

ôi mùa thu lá vàng rơi mặc kệ
mắc mớ gì phải chết phải thương đau
ông phạm duy cũng ưa kể lể
cơn gió bụi nào chẳng liểng xiểng đời sau

25.03.2023
Huỳnh Minh Lệ

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận