Thành phố Bordeaux đón mừng Lễ hội rượu vang 2024

Thành phố Bordeaux đón mừng Lễ hội rượu vang 2024
Kể từ hai thập niên nay, chương trình ''Bordeaux Fête le Vin'' hiểu theo nghĩa Bordeaux mừng Lễ hội rượu vang là tủ kính trưng bày lý tưởng đối với ...

Vang Bordeaux “làm quen” với tên gọi Trung Quốc

Vang Bordeaux "làm quen" với tên gọi Trung Quốc
Từ vài năm gần đây, giới trồng nho sản xuất rượu vang Bordeaux phải làm quen với những « château » đặc trưng Pháp nhưng mang tên gọi Trung Quốc ...