Biệt Khúc Cho Thanh Tâm Tuyền

Biệt Khúc Cho Thanh Tâm Tuyền
(đọc lại Thơ ở đâu xa ) Người ta thường chỉ nói về thơ Thanh Tâm Tuyền ở cái thời tuổi trẻ của ông, và gần như không có ai ...

Văn chương Mai Thảo: biên địa của cảm xúc và cái đẹp, giao thoa với ý thức về đời sống

Văn chương Mai Thảo: biên địa của cảm xúc và cái đẹp, giao thoa với ý thức về đời sống
Mai Thảo đã đến với văn chương từ lâu lắm rồi. Cuốn sách đầu tiên được xuất bản của ông, Đêm Giã Từ Hà Nội, in năm 1956; nhưng thực ...

Một sổ thông hành để đi vào trái tim đời

Một sổ thông hành để đi vào trái tim đời
(Tựa, cho Sổ Tay của Nguyễn Xuân Hoàng) Nhà văn phải làm việc trên những chất liệu của đời sống. Nhưng hắn không được quyền mang tất cả những chất ...

Tro, Lửa, và Nỗi hoài nhớ trong tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng

Tro, Lửa, và Nỗi hoài nhớ trong tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng
Bùi Vĩnh Phúc phát biểu trong một buổi ra măt sách của Nguyễn Xuân Hoàng, Westminster, Califormia – tháng 8, 1987. Nguyễn Xuân Hoàng là một nhà văn của tùy ...

Nguyễn Xuân Hoàng: những bước đi trần gian/những nhịp đập thời gian

Nguyễn Xuân Hoàng: những bước đi trần gian/những nhịp đập thời gian
Nguyễn Xuân Hoàng đang đồng hành cùng bệnh tật và những cơn đau. (Sarcoma, cái tên quái quỷ đó. Cái tên quái quỷ đang vật lộn với người bạn của ...

Bùi Giáng, bước chân đi tìm hồn nguyên tiêu và một màu hoa trên ngàn

Bùi Giáng, bước chân đi tìm hồn nguyên tiêu và một màu hoa trên ngàn
Người đã bỏ đường kia ở lại Ðể đi vào đối diện hư không Bờ thánh thót thu sau về vạn đại Lời chào kia nức nở lạnh vân mồng ...