Tai nạn giao thông VN: ‘Đi đứng kiểu gì cũng chết’

Tai nạn giao thông VN: 'Đi đứng kiểu gì cũng chết'
Quê tôi là một vùng trồng lúa thanh bình ở Miền Tây. Chỉ trong vòng trên dưới 5 km trong khoảng cách ba ngày (từ mùng hai đến mùng bốn) ...