Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Kịch bản HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT (1981) Đánh máy: Lê Huyền Để vinh danh Lưu Quang Vũ NHÂN VẬT (Theo thứ tự xuất hiện trên sân khấu) Bắc ...