Hồ Trường An, tác giả tác phẩm

Hồ Trường An, tác giả tác phẩm
Hồ Trường An là một tác giả có sức sáng tác sung mãn và liên tục có mặt trong cả 20 năm văn học miền nam và hơn 30 năm ...

Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương

Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương
Sau năm 1975, một chủ trương rõ rệt của những người vừa chiếm Sài Gòn là phải bằng mọi giá bôi xóa và chấm dứt những thành quà của hai ...

Hai mươi năm văn học miền Nam: phỏng vấn nhà thơ Nguyên Sa

Hai mươi năm văn học miền Nam: phỏng vấn nhà thơ Nguyên Sa
Nhà thơ Nguyên Sa từ trần vào ngày 18 tháng tư năm 1998 đến nay là đúng 20 năm. Nhưng thơ của ông thì không cũ tuổi và lúc nào ...

Tháng Tám, tưởng niệm văn-thi-họa sĩ Tạ Tỵ

Tháng Tám, tưởng niệm văn-thi-họa sĩ Tạ Tỵ
Tạ Tỵ họa sĩ. Tạ Tỵ nhà văn. Tạ Tỵ thi sĩ. Một chân dung nghệ sĩ đa dạng. Một vóc dáng tác giả lừng lẫy. Sự nghiệp văn chương ...

Vũ Hoàng Chương, ngôi bắc đẩu của thi ca Việt Nam

Vũ Hoàng Chương, ngôi bắc đẩu của thi ca Việt Nam
Có một bài thơ được truyền khẩu như là chứng tích của một thời thế đảo điên. Có một thi sĩ, cả đời chỉ muốn làm thơ ca tụng tình ...

Nguyễn Xuân Hoàng, vài nét về Tác giả & Tác phẩm

Nguyễn Xuân Hoàng, vài nét về Tác giả & Tác phẩm
Thời đại của Nguyễn Xuân Hoàng là một thời thế đặc biệt. Ở đó, đầy những biến cố từ thuở kháng chiến chống Pháp, đến thời đệ nhất, đệ nhị ...

Ðọc lại Dương Nghiễm Mậu, nghĩ về văn chương và thời thế

Ðọc lại Dương Nghiễm Mậu, nghĩ về văn chương và thời thế
Khoảng thập niên 60-70, thực sự đã có những luồng gió mới thổi tới trong văn học nghệ thuật miền Nam. Giữa người đọc và người viết hình như chung ...

Du Tử Lê, “Qua Môi Em: Tôi Thở Biết Bao Đời”

Du Tử Lê, "Qua Môi Em: Tôi Thở Biết Bao Đời"
Đọc thơ, có lúc cũng cần những chất xúc tác bên ngoài. Trời mưa, thơ ủ nóng da thịt. Trời gió, thơ làm se những phân vuông đời sống để ...

Nguyên Sa, “Cuộc Hành Trình Tên là Lục Bát”

Nguyên Sa, "Cuộc Hành Trình Tên là Lục Bát"
Gần nửa thế kỷ trước, Nguyên Sa đã làm thơ, bài “Di Chúc”, như một bầy tỏ cuối đời, dù lúc ấy ông còn rất trẻ và chưa có dấu ...