Văn học chân chính không thể bị phủ bóng

Văn học chân chính không thể bị phủ bóng
Bài viết “Văn học chân chính không cần sự đánh bóng” của ông Nguyễn Hoà trên báo Nhân Dân vừa góp tiếng vào những chỉ trích nặng nề gần đây ...

Ðời sống vẫn không ngừng chảy

Ðời sống vẫn không ngừng chảy
Phan Nhiên Hạo (PNH): Ba mươi năm kể từ 1975, anh vẫn sống đời sống của một người làm văn chương toàn thời gian: sáng tác và làm báo (tạp ...

Bùi Giáng như tôi thấy

Bùi Giáng như tôi thấy
Vâng, tôi không quen biết Bùi Giáng. Tôi chỉ thấy ông, một cách khá thường xuyên, trong những năm học Ðại Học Sư Phạm ở Sài gòn. Trong bốn năm ...
Scroll Up