Vài nét về văn chương Phùng Nguyễn

Vài nét về văn chương Phùng Nguyễn
Phùng Nguyễn bắt đầu sự nghiệp văn chương khá muộn, và bắt đầu tại hải ngoại, nhưng so với một số cây bút khác cùng độ tuổi, cách viết của ...