Linh Lê – một Sagan của Việt Nam

Linh Lê – một Sagan của Việt Nam
Linh Lê nói, anh hãy viết chút gì đó về em. Và thế là có bài viết này. Tôi đâu thể làm khác, với một nhan sắc như Linh Lê. ...

những dòng đứt quãng

từng hỏi nhỏ sao trần gian áo não
đem tang thương làm bạn với tang thương
từng tuyệt vọng sau nhiều phen mộng ảo
quen đi thôi, sống nhỏ nhẹ bình thường ...

từ những trang sổ

từ trong mơ lạc về trời
từ phương viễn mộng gãy rời bấy lâu
từ chiêm bao đủ buồn rầu
từ trong ngày rạng từ đầu biệt ly
...

hoài

chiều nhỏ lệ vỗ tay reo
tóc hoài rừng thẳm
thư tín hồi cố trầm vây
những thướt tha bay
...

chim nhạn

Tôi muốn viết cho em những bài hát
Bởi vì ngoài chúng, tôi đâu thể làm gì khác
Cho tình yêu của tôi
Cho niềm vui của tôi và nỗi chờ mong của tôi ...

cửa sổ

chảy trôi
úa tàn
sự vắng lặng của cơn mưa
sự hoang vu của cây ...