10 dĩa nhạc yêu thích nhứt của Steve Jobs

10 dĩa nhạc yêu thích nhứt của Steve Jobs
Lời người dịch:  Tuần qua thế giới có một tin buồn lớn là Steve Jobs qua đời. Rất nhiều bài viết về ông trên báo mạng. Tôi đọc một bài ...