Nhà Văn, Nhà Thơ Ăn Tết!

Nhà Văn, Nhà Thơ Ăn Tết!
Bà con mình nhận xét rất xác đáng là: “Nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo cộng lại thành nhà nghèo”. Quả có vậy! (Sở dĩ có ông nhà ...