Trần Duy Đức, người gắn nốt nhạc cho những vần thơ

Trần Duy Đức, người gắn nốt nhạc cho những vần thơ
Khi đến Mỹ, nơi gia đình tôi đặt những bước chân đầu tiên là một ngôi làng nhỏ, có cái tên rất “Xì” (Spanish) : Marengo, thuộc tiểu bang IOWA, ...